Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om DiPiS

Årlig uppföljning av DiPiS-barnen

Uppföljningen (steg 2) i DiPiS-studien har skett med en årlig kontakt för de familjer som regelbundet är med i uppföljningen. Detta sker genom
1) Blodprovstagning på barnet.
2) Frågeformulär som föräldrarna fyller i.
3) Frågeformulär som barnet fyller i.

Syftet med blodprovstagningen är att studera eventuell utveckling av betacells-autoantikroppar hos barnet, vilket kan tyda på ökad risk för diabetes. I augusti 2006 inbjöds de sista barnen till uppföljningen.

Blodproven kan i regel tas på närmaste vårdcentral. Om detta ej fungerar kan man kontakta någon av våra TEDDY-mottagningar, som finns i Malmö, Helsingborg och Kristianstad (se under Kontakt). TEDDY har också filialmottagningar i Simrishamn (bemannas av personal från TEDDY-mottagningen i Kristianstad) och Ystad (bemannas av personal från Malmö) dit man också är välkommen.

De barn som utvecklar en autoantikropp kontaktas per telefon av forskningssköterskan Maria Ask. Dock, om barnet utvecklar mer än en autoantikropp vill vi gärna följa upp med tätare blodprov – i regel var tredje månad. Föräldrarna kontaktas då av någon av våra DiPiS-anknutna barnläkare. Dessa prov görs på någon av våra TEDDY-mottagningar eller en barnklinik, om den ligger närmare. Man får då också tillfälle att träffa barnläkaren.

Alla barnen i DiPiS har nu hunnit bli 15 år. Ett stort TACK till de barn som nu går ur studien! Vi är också glada för att kunna erbjuda de 15-åringar som utvecklat någon autoantikropp fortsatt uppföljning i DiPiS. De som vill kommer då att följas precis som tidigare. Detta gör vi för att dessa barn har en ökad risk att utveckla diabetes.

Etikprövning och bidrag

DiPiS-studien utgår från Lunds Universitet och är godkänd av den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Blodprover som tas i DiPiS-studien analyseras vid Lunds Universitets Kliniska Forskningscenter (CRC), Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Forskningen stöds av bidrag från olika fonder bland andra Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelsen, Juvenile Diabetes Foundation International, Barndiabetesfonden, Svenska Diabetesförbundet och forskningsfonder i Skåne.

Du kan redan nu läsa om forskningsresultat som publicerats från DiPiS-studien!