Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stress och autoantikroppar

resultat från ABIS-studien

Resultaten från ABIS-undersökningen (Alla Barn i Sydöstra Sverige), vilken på flera sätt liknar DiPiS-studien, men genomförs i en annan del av landet, pekar på att stress kan vara en bidragande orsak till barnens autoantikroppar.

Små barn i familjer där svåra livshändelser inträffar har oftare än övriga barn autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna. I familjer där föräldrarna skilt sig var det tre gånger vanligare.

Autoantikroppar är ett tecken på att kroppens immunförsvar har börjat attackera de egna insulinproducerande cellerna. En attack kan leda till typ 1 diabetes.

I denna del av ABIS-undersökningen deltog 4 400 ettåriga barn och deras föräldrar. När barnen var ett år togs ett prov på dem för att undersöka om de hade autoantikroppar i blodet. Föräldrarna hade svarat på frågor om familjens livssituation när barnet föddes och vid ettårskontrollen. När forskarna undersökte om det fanns något samband mellan svåra livshändelser i familjen och autoantikroppar hos barnen fann de ett tydligt samband. Till exempel hade 12,5 procent av barnen vars föräldrar hade separerat autoantikroppar. Bland de barn som enligt svaren i frågeformulären inte hade varit med om svåra livshändelser var motsvarande siffra 3,8 procent. På samma sätt var risken för autoantikroppar hos barnen starkt ökad i familjer där mamman hade utsatts för våld.

Sambandet mellan svåra livshändelser och autoantikroppar måste tolkas försiktigt. Totalt var det inte fler än 40 barn som hade upplevt en skilsmässa mellan föräldrarna. Av dess 40 hade fem barn autoantikroppar, vilket är jämförelsevis fler än barn i familjer som inte hade rapporterat svåra livshändelser. För att få helt säkra resultat måste fler barn ingå i undersökningen. ABIS-forskarna menar likväl att sambandet är så tydligt att det inte kan bortförklaras med slump eller liknande.
Ännu är det för tidigt att säga hur många av barnen i familjer med svåra livshändelser som får diabetes och om de är fler än övriga barn i undersökningen. Forskarna fortsätter att följa ABIS-barnen.