Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Maginfektioner ökar diabetesrisk

Ytterligare belägg för att virusinfektioner är del av den process som leder till typ 1 diabetes har hittats i DAISY-undersökningen.

Liksom i DiPiS och TEDDY följer forskarna i den amerikanska undersökningen DAISY (Diabetes Autoimmunity Study in the Young ) barn som har riskgener för typ 1 diabetes. Barnen kontrolleras regelbundet och de som får autoantikroppar i blodet, ett tecken på att risken för ett insjuknande ytterligare har ökat, ägnas särskilt intresse.
Av de drygt 2 500 barnen i DAISY har 143 fått bestående autoantikroppar och 48 av dem har insjuknat i diabetes.
När forskarna gick tillbaka och jämförde vad som skiljer de barn som fått diabetes från den andra fann de i analyser av sparade blod och avföringsprover som barnen tidigare hade lämnat att det var vanligare med genomgångna tarmvirusinfektioner hos dem som insjuknat.
4,5 procent av blodproverna hos diabetesbarnen hade spår av virus, jämfört med endast 0,4 procent hos de andra. Också i avföringsproverna fanns det en skillnad, 8,2 procent jämfört med 3,9 procent.
Resultaten presenterade på den amerikanska diabeteskongressen i Washington i juni 2006.
Virusinfektioner har länge varit en misstänkt utlösare av immunförsvarets attack på de insulinproducerande cellerna. De riskgener som är kända för typ 1 diabetes är involverade i immunsystemets arbete och teorin är att det reagerar fel vid en infektion så att även de egna cellerna angrips.
- Resultaten tyder på att virusinfektioner i mag- tarmkanalen, speciellt när de kan spåras i blodet, ökar risken för barn med autoantikroppar att de ska utveckla diabetes, sammanfattar Lars C Stene som arbetar med DAISY-studien vid Barbara Davis Center for Childhood Diabetes i USA.