Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan autoantikroppar skydda mot typ 1 diabetes?

I vanliga fall är autoantikroppar mot de insulinbildande cellerna ett tecken på att risken för typ 1 diabetes har ökat. Men så är det inte när diabetessjuka mammor under graviditeten överför autoantikroppar till sina barn. Barn som föds med autoantikroppar verkar ha ett skydd mot diabetes.

En undersökning från Universitetssjukhuset i Lund har sökt bringa klarhet i frågan.
– Det finns tidigare forskningsresultat som tyder på att barn som exponeras för autoantikroppar redan under fostertiden från sin diabetessjuka mamma får ett visst skydd mot diabetes, att autoantikropparna fungerar som ett slags vaccin, säger Maria Elfving, barnläkare i Lund, som presenterade sin undersökning på den internationella diabeteskongressen i Köpenhamn i september.
Om mammans autoantikroppar skyddar barnen skulle det kunna förklara varför den ärftliga risken för typ 1 diabetes är större när pappan har diabetes än när mamman har det. Från pappan överförs ju inga autoantikroppar.
I undersökningen använde Maria Elfving blodprover från 141 barn som hade insjuknat typ 1 diabetes men vars mammor inte hade sjukdomen. Hon använde dels sparade prover från barnens födsel, dels från när de insjuknade i typ 1 diabetes. Frågeställningen var vilka prover som hade autoantikroppar.
– Våra resultat ger stöd för tesen att autoantikroppar vid födelsen på något sätt påverkar immunsvaret. Möjligen också att de minskar risken för diabetes, säger Maria Elfving.
Undersökningen visade att det var mer än dubbelt så vanligt att barn som inte hade autoantikroppar när de fick diabetes hade haft det när de föddes.
– Det här visar att autoantikroppar från mamman har betydelse för barnens immunsvar. På något sätt fungerar det annorlunda hos dem. De kanske är en särskild grupp typ 1 diabetiker och det är viktigt för förståelsen av orsakerna till sjukdomen att försöka ta reda på vad som är speciellt för den gruppen, säger Maria Elfving.