Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förskjutningar i genpanoramat bakom diabetes

De ärftliga orsakerna bakom typ 1 diabetes har förändrats. Gener som tidigare var starkt förknippade med sjukdomen har minskat i betydelse och gener, som hittills betraktats som skyddande, verkar inte längre vara det i lika stor utsträckning.

Forskarlaget i den stora undersökningen Bättre Diabetesdiagnos, eller BDD, upptäckte den nya bilden när de jämförde kända risk- och skyddsgener hos 430 barn som insjuknade åren 1986-1987 med 491 barn som fick diabetes så sent som i år eller förra året.
Undersökningsresultaten, som presenterades på den stora europeiska diabeteskongressen i Köpenhamn i september 2006, visar att den tidigare vanligaste genkombinationen vid typ 1 diabetes har minskat i betydelse. Tidigare hade 36 procent av alla barn som fick typ 1 diabetes denna genkombination idag är det bara 27 procent. En annan genvariant som tidigare var relativt ovanlig bland diabetesbarn har ökat i betydelse, från 8 till 28 procent.
Även gener som tidigare betraktades som skyddande mot sjukdomen måste med de nya forskningsresultaten omvärderas. Sex barn med en typisk sådan genvariant har det senaste året fått typ 1 diabetes. Under 1986-1987 hade inte ett enda barn den uppsättningen.

Förändringar i miljön

Alla de jämförda generna tillhör det så kallade HLA-systemet, en grupp gener som märker kroppens alla celler med en kemisk etikett så att immunförsvaret ska känna igen dem som kroppsegna och inte attackera dem. Det är i HLA-systemet något går fel då ett barn får diabetes då sjukdomen beror på att de egna insulinproducerande cellerna angrips och dödas.
De genetiska analyser som utfördes på DiPiS- och TEDDY-barnen när de föddes, och som avgjorde om de kunde vara med i undersökningarna eller inte, gjordes på gener i HLA-systemet.
Eftersom bara en liten del av alla barn som har riskgener för diabetes blir sjuka menar forskarna att det måste vara något i miljön som startar immunsystemets angrepp, framför allt misstänker de att olika virusinfektioner ligger bakom. DiPiS och TEDDY syftar till att försöka identifiera dessa miljöfaktorer.

Tidigare virusinfektioner

– De här förskjutningarna i sambandet mellan gener i HLA-systemet och diabetes kan bero på att barn numer smittas med virus i yngre ålder. Det kan också bero på att barnen väger mer, både som nyfödda och som småbarn, säger Åke Lernmark, professor i diabetesforskning.
Typ 1 diabetes blir allt vanligare bland barn. Under de senaste 30 åren har sjukdomen ökat med nästan 50 procent. Barnen insjuknar också i allt yngre åldrar.
– Så här snabba förändringar beror inte på generna men de samverkar ju med den miljö vi lever i. Tendenserna att typ 1 diabetes blir vanligare och att andra genvarianter är inblandade är en spegelbild av vad som händer i vår omgivning, säger Åke Lernmark.