Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Födelsevikten påverkas av mammans infektioner

Virusinfektioner under graviditeten, hög födelsevikt och riskgener för typ 1 diabetes samverkar och gör att risken för att barnen ska drabbas av typ 1 diabetes ökar.

Barn vars mammor har virusinfektioner under graviditeten får ofta en högre födelsevikt.
– Vi hittade sambandet mellan infektioner och födelsevikt när vi gick igenom sparade uppgifter från DiPiS men hur det hänger ihop har vi ännu inte någon bra förklaring till, säger barnläkaren Helena Larsson på UMAS I Malmö när hon presenterade sin undersökning på den europeiska diabeteskongressen i Köpenhamn i september.
Nästan var femte mamma i DiPiS rapporterade virusinfektioner under tiden de väntade barn.
Helena Larsson har tidigare visat att barn med riskgener för typ 1 diabetes oftare har högre födelsevikt och det är känt att det i sig är en riskfaktor för diabetes.
– Ja, teorin säger att för hög vikt eller för snabb vikttillväxt den första tiden ställer så stora krav på de insulinproducerande cellerna att de inte förmår producera tillräckligt med insulin. Cellernas stressas och det ökar diabetesrisken, säger Helena Larsson.
Nu kompletterar hon bilden med undersökningen som visar att också infektioner hos den blivande mamman under graviditeten ger en ökad vikt hos hennes barn.

Ytterligare en faktor påverkar barnens födelsevikt. Bland de barn som föds med autoantikroppar mot de insulinbildande cellerna är inte risken för hög vikt av mammans infektioner under graviditeten lika uttalad.
– De här iakttagelserna visar att generna som styr immunsystemet hanterar infektioner på olika sätt. Vilken roll detta spelar och om det är viktigt kan vi ännu inte svara på. Arbetet handlar om att försöka bena ut olika riskfaktorer för typ 1 diabetes, säger Helena Larsson.