Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsresultat

Från DiPiS

Komplett lista med alla publicerade vetenskapliga arbeten från DiPiS-studien

Här kan du läsa mer om ett urval av forskningsresultat från DiPiS:

 • Mammans stress kan ge barnen autoantikroppar 
  Kvinnor som upplever stress och svåra livshändelser under graviditeten får oftare barn som har autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna i navelsträngsblodet. Autoantikropparna överförs från mamman till barnet men om de är till skada eller nytta för barnet är det ännu ingen som vet. Iakttagelserna, som är ett resultat av DiPiS-forskningen, reser flera viktiga frågor vilka återstår att besvara.
   
 • Födelsevikt, gener och diabetesrisk 
  Barnläkaren Helena Larsson har undersökt varför barn med hög födelsevikt oftare får diabetes. Hon fann att det troligen inte är vikten i sig utan kända riskgener som ligger bakom.
   
 • Få föräldrar oroas av att vara med i DiPiS 
  Det stora flertalet föräldrar blir inte oroade av att deras barn är med i DiPiS. Tvärtom, mer än var fjärde känner sig snarare lugnad av att delta och endast en på hundra upplever ökad oro.
   

Från andra studier